L

jungby var ligger den staden, kanske ni undrar. Det beror på vilket Ljungby ni menar. Det samhälle som jag talar om ligger i Småland, mellan 70-80 km väg 25 österut från Halmstad. Färdas vi E4an söderut når vi Helsingborg efter ungefär 110-120 km. Norrut är det bara omkring 40 km från Värnamo och ca 120 km till Jönköping. Österut (väg 25) når vi Alvesta efter omkring 40 km körning och efter ytterlligare ca 130 km är vi framme i Kalmar. Jag hoppas att min positionsbeskrivning gör det lättare för er att hitta var denna lilla stad ligger. På sidan till höger finns en kartskiss som ger dig en liten fingervisning var Ljungby ligger.

H

ur långt bak i tiden det går att bevisa mänsklig närvaro i det område som idag omfattar Ljungby stad, vet jag inte. Fast lite väglednng får man om man ser till åldern på de fornminnen som går att finna här. Vid korsningen Sunnerbostigen & Klockaregårdsgatan i "Vattentornsparken" ligger Kungshögen från 800 - 1000-talet. Fortsätter vi Klockaregårdsgatan västerut tills vi kommer till vi korsar Smultronvägen, så ligger det in till vänster en gammal grav och stenristnng som tros vara 2500-3000 år gammla. Vilket betyder att de är från 500 -1000-talet fkr. Att veta att det fanns pyramider som redan då var fornminnesmärken, ger en bild av hur sent utveckalde de var här uppe i Norden.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tidsaxel över Ljungby

År 800

År 900

År 1000

År 1100

År 1200

År 1300

År 1400

År 1500

År 1600

År 1700

År 1800

År 1900

År 2000

1828

1936
1951
1953
1960
2009
1960